Informacje dla akcjonariuszy

Informujemy, że w związku koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy na poniższej stronie znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat naszej spółki.

Ogłoszenia i pliki do ściągnięcia