Długoterminowy wynajem pojazdów

Firma „Transpost" S.A. oferuje wynajem długoterminowy pojazdów wraz z zarządzaniem flotą. Usługa ta odciąża Klienta ze wszystkich obowiązków dotyczących pojazdów i zapewnia Mu stałą mobilność pracowników użytkujących pojazdy. Zakres realizowanych usług jest indywidualnie dopasowywany do specyfiki pojazdów i potrzeb Klienta - określamy te kwestie podczas indywidualnego spotkania. Po ustaleniu warunków i podpisaniu umowy, nasza firma zajmuje się procedurą ewentualnego skonfigurowania nadwozia i wyposażenia, a także zakupu pojazdu oraz jego ubezpieczeniem. Wnosząc miesięczną opłatę za wynajem Klient nie musi zajmować się szeregiem wydatków (np. za serwis, ubezpieczenie, podatek od środków transportu itp.), ponieważ opiekę nad tymi sprawami przejmuje nasza firma. Szczególną formę naszej działalności stanowi długoterminowy wynajem pojazdów wraz z pracownikami realizującymi zadania zlecane im przez Klienta.

Wynajem i zarządzanie pojazdów niesie m.in. niżej wymienione podstawowe korzyści dla Klienta:

-   finansowe - wynajem to rozwiązanie pozabilansowe, co w efekcie nie obniża zdolności kredytowej firmy Klienta. Zwiększone możliwości kredytowe mogą zostać wykorzystywane do rozwijania podstawowej działalności. Opłata za wynajem i zarządzanie flotą jest wliczona w koszty uzyskania przychodów, a jej wysokość jest ustalana raz i pozostaje niezmienna w danym okresie, co pozwala na długoterminowe planowanie budżetu;

-   operacyjne - nasi pracownicy dbają o serwisowanie wynajmowanych i zarządzanych pojazdów, o terminy przeglądów, wymianę opon, czy o wizyty w myjni (opcja);

-   organizacyjne - możliwość zredukowania zatrudnienia w pionie transportu firmy Klienta, co pozwala na skupienie się na podstawowej działalności. Ograniczeniu podlegają także sprawy księgowe związane z obsługą pojazdów, takie jak ilość rozliczanych faktur, podatków od środków transportu itp. Stała opłata miesięczna za wynajem i zarządzanie obejmuje niemal wszystkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu.

Przed ostatecznym podjęciem współpracy zgłaszamy również gotowość udostępnienia samochodów zaproponowanych w ofercie celem zapoznanie się z ich walorami użytkowymi.

Najważniejsze zalety naszej usługi:

·  ograniczenie kosztów firmy Klienta związanych z administrowaniem flotą (tworzeniem określonych stanowisk pracy i uzależnionych od tego kosztów - brak problemów z absencją chorobową, urlopową, czasem pracy kierowców w przypadku wynajmu pojazdów z kierowcą itd.);

·  eliminacja wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup pojazdów, ich utrzymanie i zarządzanie, co korzystnie wpływa na płynność finansową firmy Klienta;

·  nienaruszanie zdolności kredytowych Klienta - zasoby finansowe Klienta mogą być przeznaczone na inwestycje w core business, co generuje większe zyski Jego firmy;

·  eliminacja ryzyka przekroczenia zaplanowanego poziomu kosztów;

·  możliwość koncentracji Klienta na swojej działalności podstawowej dzięki odciążeniu firmy od procedur związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem floty pojazdów.

Dodatkowe korzyści ze współpracy z naszą Firmą:

·  przejęcie przez „Transpost" S.A. zarządzania ryzykiem flotowym Klienta;

·  wszystkie koszty za serwisowanie oraz naprawy są wliczone w miesięczną opłatę za wynajem i zarządzanie flotą pojazdów;

·  niezawodność floty osiągana poprzez bieżące serwisowanie i naprawy pojazdów w autoryzowanych stacjach obsługi;

·  eliminacja problemów związanych ze sprzedażą pojazdów po okresie eksploatacji;

·  stała mobilność floty dzięki nielimitowanym, bezpłatnym samochodom zastępczym podstawianym w miejsce wskazane przez Klienta;

·  dogodne formy rozliczeń (jedna lub dwie faktury miesięcznie, w zależności od przyjętej formy współpracy);

·  brak opłat inicjacyjnych;

·  możliwość skorzystania z potencjału i know-how „Transpost" S.A. bez ponoszenia dodatkowych kosztów;

·  wysoki poziom usługi realizowanej przez wyspecjalizowaną firmę;

·  całodobowa opieka Centrum Zarządzania Flotą [CZF] naszej firmy (możliwy bieżący kontakt każdego Użytkownika z CZF);

·  dostarczenie samochodów gotowych do eksploatacji według specyfikacji wymaganej przez Klienta;

·  podstawienie pojazdów w miejsce wskazane przez Klienta;

·  możliwość wynajmu samochodów z pracownikami/kierowcami;

·  umieszczenie logo Klienta na pojazdach (opcja);

·  pełne ubezpieczenie OC, AC, NW;

·  Assistance 24h/365 dni;

·  realizacja pełnego postępowania przy likwidacji szkód;

·  obsługa techniczna pojazdów poprzez organizację napraw i przeglądów;

·  holowanie uszkodzonego pojazdu;

·  pomoc w przypadku awarii na drodze;

·  doposażenie pojazdów w komplet opon zimowych wraz z organizacją ich wymiany i magazynowania;

·  monitorowanie, sygnalizowanie i koordynowanie przeglądów samochodów;

·  możliwość informowania o każdym eksploatowanym pojeździe w ustalonym układzie;

·  zarządzanie kartami paliwowymi (opcja);

·  realizowanie bieżących, doraźnych potrzeb Klienta.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

 

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.