Finansowanie wynajmowanych pojazdów

Nasze działania:

1.     Finansujemy pozyskanie pojazdu z własnych środków.

2.     Uwzględniamy prognozowaną wartość rezydualną (sprzedaży) pojazdu po okresie wynajmu.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

Podstawowe korzyści Klienta:

1.     Brak konieczności angażowania środków własnych (nawet wkładu własnego).

2.     Brak angażowania się Klienta w zagospodarowanie pojazdu po okresie wynajmu.

3.     Zwolnienie Klienta z konieczności poszukiwania i pozyskania środków finansowych na zakup floty.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.