Opony w wynajmie i zarządzaniu flotą

Nasze działania:

1.     Zakupujemy opony wg specyfikacji uzgodnionej z Klientem, bądź wg standardów producenta pojazdów.

2.     Organizujemy sezonową wymianę ogumienia oraz przechowywanie opon i utylizację zużytego ogumienia.

3.     Naprawiamy oraz wymieniamy ogumienie, w przypadku gdy taka potrzeba wystąpi wskutek uszkodzeń związanych z normalnym zużyciem.

Podstawowe korzyści Klienta:

1.     Precyzyjnie dobrane opony zapewniają maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników.

2.     Wszystkie wymiany opon organizujemy najbliżej siedziby Klienta/miejsca pracy Użytkownika wynajmowanego pojazdu, co minimalizuje straty czasu Użytkownika na dojazdy do serwisu.

3.     Terminy i miejsca działania są uzgadniane i nadzorowane przez konsultantów Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A.

4.     Współpracujemy z ponad 300 serwisami wysokiej jakości, w tym z trzema wiodącymi sieciami serwisowymi opon.

5.     Zwolnienie Klienta z czaso- i kosztochłonnych procedur i zadań.

6.     Zapewnienie pełnej mobilności i bezpieczeństwa pracowników Klienta podczas całego okresu realizacji umowy wynajmu pojazdów.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.