Raportowanie w wynajmie i zarządzaniem flotą

Nasze działania:

Generujemy raporty w zakresie, układzie i częstotliwości ustalonej z Klientem.

Podstawowe korzyści Klienta:

1.     Otrzymywanie bieżących informacji o flocie pojazdów i sposobie jej eksploatacji przez Użytkowników w układzie dogodnym dla Klienta.

2.     Możliwość dostarczania raportów wskazanym odbiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.