Ubezpieczenie i Assistance wynajmowanych pojazdów

Nasze działania:

1.     Oferujemy pełen zakres ubezpieczenia AC, OC i NNW pojazdów oraz Assistance.

2.     Koordynujemy i wykonujemy likwidację szkód we współpracy z wiodącymi ubezpieczycielami oraz autoryzowanymi warsztatami.

3.     W ramach 24h/365 dni Assistance oferujemy: pomoc/naprawę w przypadku awarii, szkody komunikacyjnej, kradzieży; holowanie do warsztatu naprawiającego (jeżeli niemożliwa jest naprawa na miejscu); pomoc w powrocie do miejsca zamieszkania użytkownika; pomoc w kontynuacji podróży lub zakwaterowanie w hotelu; samochód zastępczy w przypadku naprawy, kradzieży, szkody komunikacyjnej.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

Podstawowe korzyści Klienta:

1.     Optymalne dla potrzeb Klienta warunki i zakres ubezpieczenia.

2.     Szybka likwidacja szkód bez zaangażowania personelu Klienta.

3.     24h/365 dni opieka konsultantów Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A.

4.     Zwolnienie Klienta z czaso- i kosztochłonnych procedur i zadań.

5.     Zapewnienie pełnej mobilności pracowników Klienta podczas całego okresu realizacji umowy wynajmu pojazdów.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.