Wsparcie Użytkowników korzystających z wynajmowanych pojazdów

Nasze działania:

1.     24h/365 dni - wsparcie Użytkowników przez Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A., do którego Użytkownik zgłasza się telefoniczne w przypadku:

-   awarii,

-   przeglądu technicznego i gwarancyjnego,

-   kolizji drogowej,

-   włamania do pojazdu,

-   kradzieży pojazdu,

-   każdej innej kwestii eksploatacyjnej.

2.     Wynajmowane pojazdy wyposażamy w numery telefonów do Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A. (umieszczamy je na okładce dowodu rejestracyjnego i wewnątrz samochodu na osłonie przeciwsłonecznej).

3.     Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A.:

-   przekazuje Użytkownikowi informacje dotyczące sposobu rozwiązania powstałego problemu,

-   kieruje do odpowiedniej  stacji serwisowej,

-   ustala w stacji serwisowej termin dokonania  naprawy lub przeglądu,

-   awizuje w stacji serwisowej przybycie pojazdu na naprawę lub przegląd,

-   udziela zgody i ustala zakres dokonywanej naprawy,

-   organizuje pomoc drogową, np. w celu holowania uszkodzonego pojazdu,

-   informuje Użytkownika o terminach przeglądów gwarancyjnych lub okresowych,

-   wyraża zgodę na dokonywanie przeróbek wynajmowanych pojazdów,         

-   udziela pomocy w likwidacji powstałej szkody związanej z wypadkiem, kradzieżą lub włamaniem,

-   realizuje proces likwidacji szkody,

-   uaktualnia dokumentację pojazdu,

-   koordynuje, realizuje i kontroluje proces sezonowej wymiany opon.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

Podstawowe korzyści dla Klienta:

1.     Całodobowa opieka i koordynowanie wszelkich działań Użytkownika przez konsultantów Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A. poprzez telefoniczne kontaktowanie się z Użytkownikami pojazdów.

2.     Ogólnopolska współpraca „Transpost" S.A. z sieciami serwisów oraz z wiodącymi ubezpieczycielami zapewnia szybkie załatwienie wszelkich spraw związanych z eksploatacją wynajmowanego pojazdu oraz błyskawiczną pomoc w każdej sytuacji.

Realizacje wynajmu.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.