Zakończenie wynajmu i zarządzania flotą

Nasze działania:

1.     Proponujemy wymianę wyeksploatowanej floty na nową. Przygotowujemy aktualną ofertę wynajmu długoterminowego i zarządzania nowa flotą pojazdów.

2.     Umożliwiamy Użytkownikom odkup pojazdów przez Nich eksploatowanych.

3.     Współpracę polegającą na wynajmie i zarządzaniu pojazdami kończymy w indywidualny sposób z każdym Klientem poprzez zamknięcie umowy i przejęcie dotychczas używanych pojazdów, bądź odsprzedaż pojazdów Klientowi.

4.     Wynajmowane pojazdy po zakończeniu kontraktu odbieramy od Użytkowników w miejscach przez Nich wskazanych.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

Podstawowe korzyści Klienta:

1.     Ocena i rozliczenie stanu pojazdów na koniec umowy wynajmu: przejrzystość zasad związanych z rozliczeniem samochodu po okresie wynajmu.

2.     Szczegółowe raporty o stanie każdego pojazdu kończącego umowę.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.