Realizacja kontraktu


Po ustaleniu szczegółów współpracy zapisanych w umowie na świadczenie usług transportowych z kierowcą przygotowujemy samochody zgodne z ustaloną specyfikacją i doposażeniem oraz rekrutujemy kierowców. Pojazdy każdorazowo podstawiane będą w miejsce wskazane przez Klienta. Od tego momentu nasza firma przejmuje, zgodnie z zakresem określonym w umowie, pełną odpowiedzialność za:

-   utrzymanie należytego stanu technicznego pojazdów,

-   uiszczanie wszelkich opłat drogowych oraz opłat ekologicznych,

-   zapewnienie odpowiedniej ilości kierowców, zagwarantowanie samochodów zastępczych w ilości zapewniającej ciągłość pracy Klienta,

-   odbiór/dostarczenie ładunku we właściwym czasie i miejscu.

Reagujemy na bieżące potrzeby Klienta - realizujemy dodatkowe pojedyncze zlecenia.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.