Współpraca biznesowa

Forma i zakres współpracy opierają się na ustalonych przez obie Strony szczegółach dotyczących pojazdów, kierowców, ilości miejsc/punktów załadunku i rozładunku, terminu wykonywania usług transportowych mających swoje odzwierciedlenie w umowie zawartej pomiędzy Klientem a naszą firmą.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.