Najważniejsze zalety naszej usługi

·  minimalizacja kosztów Klienta związanych z zasobami ludzkimi (tworzeniem i utrzymywaniem określonych stanowisk pracy i łączących się z tym kosztów - brak problemów z absencją chorobową, urlopową, rozliczeniem czasu pracy kierowców itd.);

·  eliminacja wydatków inwestycyjnych, korzystnie wpływająca na płynność finansową Klienta, przeznaczonych na zakup pojazdów i ich bieżącą eksploatację oraz na zatrudnienie pracowników, szkolenie i zarządzanie personelem;

·  eliminacja problemów z nadzorem nad eksploatacją pojazdów i zużyciem paliwa;

·  eliminacja ryzyka przekroczenia zaplanowanego poziomu kosztów;

·  możliwość koncentracji Klienta na swojej działalności podstawowej dzięki odciążeniu firmy od procedur związanych z planowaniem tras, zabezpieczeniem i utrzymaniem floty pojazdów oraz czynnikiem ludzkim.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.